با سلام
نوبت اول مجمع عمومی فوق العاده کانون امروز یکشنبه ۱۱/۲۷ از ساعت ۱۸ در سالن اجتماعات "کانون مهندسین قائم شهر" برگزار می گردد.