با سلام
نوبت اول مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون  امروز یکشنبه ۱۱/۲۷ از ساعت ۱۷ در سالن اجتماعات "کانون مهندسین قائم شهر" برگزار می گردد.