معرفی و تحلیل کتاب زندگی در صدف خویش گهر ساختن است

مدرس : سرکار خانم مهندس آزاده کیانی کوچ و مربی رشد و توسعه فردی

حضور اعضای محترم کانون به همراه خانواده محترمشان در این جلسه رایگان می باشد.


زمان: چهارشنبه 98/11/16 از ساعت 17:30

مکان :سالن اجتماعات کانون مهندسین قائم شهر