اهم مصوبات جلسه 70 هیات مدیره دوره پانزدهم               مورخ   98/10/29

 

1- با صورت هزینه کرد بازدید نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی و سیمان و بتن و تکنولوژی ساخت در تاریخ 1398/10/26 به مبلغ 14/260/000 ريال موافقت گردید .

2- با پیشنهاد کمیته انرژی ومحیط زیست مبنی بر برگزاری هم اندیشی با موضوع نقش هوشمند سازی  در بهینه مصرف انرژی در ساختمان 1398/11/23 موافقت شد.

3- با پیشنهاد کمیته فرهنگ وهنر مبنی بر برگزاری برنامه معرفی، نقد وتحلیل کتاب دکتر علی صاحبی درتاریخ 1398/11/16 موافقت شد. مدیریت جلسه با خانم مهندس آزاده کیانی می باشد.

4- در ادامه جلسه نمایندگان شرکت  مادر تخصصی صدور کارت های اعتباری امتیازی چند منظوره جهت عقد قرارداد این کارت ها با کانون حضور پیدا کردند. مقرر گردید کمیته رفاه با هماهنگی مهندس اسدیان جلسه ای برگزار ونتیجه را در جلسه بعدی هیات مدیره ارائه دهند.

5- مقرر گردید از شهردارمحترم  و اعضای محترم شورای شهر جهت ارائه درخواست ها و نیازمندی کانون درجهت توسعه همکاری دعوت بعمل آید.

6- در ادامه بررسی اساسنامه وپیشنهادات تغییرات آن :

ماده 21 تبصره 1 : هیات مدیره  9 نفره )  4 نفر گروه عمران ، 1نفر گروه معماری ، 1 نفر مکانیک ، 2  نفر برق و 1 نفر شناور برای همه رشته های گروه 4 گانه

هیات مدیره 7  نفره )   3 نفر گروه عمران ، 1 نفر گروه معماری ، 1 نفرگروه برق ، 1 نفر گروه مکانیک  و 1 نفر شناور برای همه رشته های گروه 4 گانه

هیات مدیره 7 نفره ) از هر گروه  چهار گانه اصلی عمران ،  معماری، برق، مکانیک 1 نفر و مابقی کسانی که اکثریت آرا دارند.

در نتیجه ماده 21 تبصره 1 پیشنهاد حذف و مورد فوق جایگزین گردد.

تبصره 2 بصورت ذیل اصلاح گردد : تعداد اعضای علی البدل هیات مدیره 4 نفر دارای بیشترین رای بعد اعضاء اصلی از گروه های چهار گانه (  یک نفر عمران – یک نفر معماری – یک نفر مکانیک – یک نفر برق ) بدون حضور در جلسات هیات مدیره .

 

 

                                                                   حاضرین

                  غائبین

اعضاء اصلی هیات مدیره

(به ترتیب حروف الفبا)

حسین آصفی _ مهناز رجبعلیان_   محمد هادی ذاکری  _ امید لطفی _توحید محمدی  _ قربان مرادی _محمد یعقوبی

               حمید رضایی

                 آزاده کیانی

اعضای علی البدل هیات مدیره   

(به ترتیب حروف الفبا)

                       

 جواد خدادی _مازیار عبدی

         

 

              ____________

بازرسین  (به ترتیب حروف الفبا)

مهران اسدیان

             یوسف رضا خادمیان