اهم مصوبات جلسه 69 هیات مدیره دوره پانزدهم                مورخ 98/10/22

 

     1-  با پیشنهاد کمیته فرهنگ وهنر مقررگردید پیرو مصوبه بند 11 صورت جلسه 44 فراخوانی جهت اعضاء محترم برای برنامه فرهنگی تاریخی قائم شهر و حومه با نگاه هنر ومعماری ارائه گردد .

2- با پیشنهاد آقای محمدرضا اعظمی جهت برگزاری مسابقات تیراندازی مقرر گردید جلسه مشترکی با پیگیری مسئول محترم کمیته ورزش کانون برگزار گردد.

3- پیشنهاد مسئول محترم کمیته آموزش جهت برگزاری دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی اسفند  98 مورد تائید قرار گرفت : رشته عمران : مدرس دکتر نبویان ودکتر عنایتی / رشته معماری : مدرس خانم تفرشیان

رشته برق : مدرس آقای رضایی / رشته مکانیک : مدرس آقای خراسانی .

4- درادامه بررسی اساسنامه وپیشنهاد تغییرات آن دربند های ذیل انجام پذیرد:

√ درفصل پنجم ماده 15، مجمع عادی سالانه درخرداد ماه اصلاح شود.

√ درفصل پنجم ماده 20، شرایط انتخاب شوندگان هیات مدیره به این صورت اصلاح شود:

حداقل 7 سال عضویت درکانون ودارای پروانه اشتغال به کار حداقل پایه 3 دررشته مورد تقاضا ضمنا تبصره ماده 20 حذف گردد.

 

 

                                                                           حاضرین

              غائبین

اعضاء اصلی هیات مدیره

(به ترتیب حروف الفبا)

حسین آصفی _ مهناز رجبعلیان_  محمد هادی ذاکری  _ آزاده کیانی_ امید لطفی _توحید محمدی  _ قربان مرادی _محمد یعقوبی

        

             حمید رضایی

اعضای علی البدل هیات مدیره         (به ترتیب حروف الفبا)

                       

 مازیار عبدی

         

 

             جواد خدادی

بازرسین     (به ترتیب حروف الفبا)

مهران اسدیان _ یوسف رضا خادمیان   

         _______________