اهم مصوبات جلسه 67 هیات مدیره دوره پانزدهم                 مورخ  98/10/08

 • با پیشنهاد مهندس ذاکری مسئول کمیته گروه های تخصصی در خصوص ریز برنامه ها وتنخواه 5/000/000 ریالی نمایشگاه تخصصی ساختمان وکارهای ابتدایی غرفه کانون مهندسین موافقت شد.
 • با پیشنهاد مهندس آصفی مسئول کمیته ورزش و رفاه مبنی بر برگزاری گلگشت های برف بازی فیروزکوه و لاویج موافقت شد. ضمنا با پیشنهاد ایشان جهت خرید بلیط دنیای آرامش تعداد 100عدد به مبلغ 20/000/000 ریال موافقت شد.
 • با پرداخت چهار جلسه کانون درسالن هفتگی مبلغ 32/000/000 ریال موافقت شد.
 • با پرداخت مبلغ 9/000/000 ریال (از ردیف دراختیار رئیس ردیف هزینه ای در صورت وجود) جهت هزینه کردمسابقات فوتسال کانون های استان موافقت گردید.
 • با پیشنهاد مهندس محمدی مسئول کمیته فرهنگ و هنر درخصوص برنامه گفتمان فرهنگ و هنر ایران با موضوع فرهنگ و تاریخ آداب قائم شهر درتاریخ 98/10/18 موافقت گردید.
 • با پیشنهاد دکتر لطفی مسئول کمیته آموزش و پژوهش مبنی بر برگزاری سمینار الگوی حرفه ای درارائه خدمات دفاتر مهندسی موافقت گردید . ضمنا با پیشنهاد ایشان درخصوص برگزاری دوره آموزشی بورس با برند و استاد سازمان بورس با تخفیف ویژه برای مهندسین عضو کانون با ثبت نام 7/000/000 ريال موافقت گردید. (40% تخفیف از مبلغ کل 12/000/000 ريال برای اعضای کانون)
 • مقرر گردید تعداد 5 سری از کامپیوترهای کانون تا جلسه بعدی با نظارت دکتر رضایی و مهندس ذاکری برآورد قیمت صورت گیرد تا از محل درامدی آن برای اهداف مورد بررسی در آینده هزینه گردد.
 • در نظر گرفته شد جهت اجاره تابلو شهری کانون به دو شرکت مرتبط با مهندسی و ساخت تا سقف مبلغ 15/000/000 ريال ماهیانه هماهنگی صورت گیرد.
 • مصوب گردید تا پایان بررسی اساسنامه وآیین نامه اجرایی جلسات هیات مدیره از ساعت 17 الی 20 تشکیل گردد.
 • با پیشنهاد دکتر لطفی مسئول کمیته آموزش جهت آمادگی آزمون نظام مهندسی مقرر گردید سمیناریبه منظوری تبیین روش مطالعه مناسب برای موفقیت درآزمون نظام مهندسی برگزار گردد.
 • با پیشنهاد مهندس ذاکری مسئول محترم کمیته گروه های تخصصی جهت بازدید از نمایشگاه معماری و دکوراسیون داخلی و نمایشگاه سیمان،بتن،تکنولوژی ساخت وماشین آلات درتاریخ 98/10/26 موافقت شد. مبلغ ثبت نام اعضاء 500/000  ريال در نظر گرفته شود.

 

 

 

                                                                           حاضرین

                       غائبین

اعضاء اصلی هیات مدیره

(به ترتیب حروف الفبا)

حسین آصفی _ مهناز رجبعلیان_   حمید رضایی_   محمد هادی ذاکری  _ آزاده کیانی_ امید لطفی _توحید محمدی  _ قربان مرادی _محمد یعقوبی

        

                    _________

 

اعضای علی البدل هیات مدیره   

(به ترتیب حروف الفبا)

                       

 _________

         

                     جوادخدادی

                     مازیار عبدی

بازرسین (به ترتیب حروف الفبا)

یوسف رضا خادمیان   

                    مهران اسدیان