اهم مصوبات جلسه 66 هیات مدیره دوره پانزدهم               مورخ   98/10/01

 

1-مقرر شد هفته آینده یکشنبه مورخ 98/10/08 ساعت 10 صبح در محل کارگزاری بورس با حضور اعضای هیات مدیره جهت بررسی جوانب سرمایه گذاری بورس بررسی گردد.

 

 

 

                                                                    حاضرین

              غائبین

اعضاء اصلی هیات مدیره

(به ترتیب حروف الفبا)

حسین آصفی _ مهناز رجبعلیان _   محمد هادی ذاکری _ آزاده کیانی      _ امید لطفی_ قربان مرادی _محمد یعقوبی

 

                 حمید رضایی

                توحید محمدی  

اعضای علی البدل هیات مدیره       (به ترتیب حروف الفبا)

                       

 جواد خدادی _ مازیار عبدی

         

 

                 ____________

بازرسین   (به ترتیب حروف الفبا)

 یوسف رضا خادمیان   

               مهران اسدیان